Paediatrics Group

Advisor

Dr Koh Hin Ling

Head

Ms Tan Pei Jing

Members

Dr Dong Jing Jing
Mr Teo Chun Huat
Ms Koh Tin Yock
Dr Huang Chun Xiang
Ms Cheng Wen
Ms Hong Si Min Natalie
Ms Lam Yun Shan
Ms Li Xiu Fang